65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیهوش مصنوعیبازشناسی الگو

بازشناسی الگو


بازشناسی الگو

بازشناسی الگو
بازشناسی الگو