65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیطراحی سه بعدیآموزش کتیا

دپارتمان طراحی سه بعدی


آموزش کتیا

آموزش کتیا

نرم افزار کتیا CATIA چیست؟

نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA شغلی از حوزه مکانیک است و شایستگی انجام تنظیمات محیط های کاری نرم افزار، طراحی در محیط Sketcher ، طراحی در محیط Part design ، طراحی در محیط  Assembly design و تهیه نقشه های اجرایی در محیط Drafting را شامل می شود. این شغل با مشاغل نقشه کش صنعتی و کارشناس طراح در ارتباط است.