65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیطراحی سه بعدیآموزش کتیا

دپارتمان طراحی سه بعدی


آموزش کتیا

آموزش کتیا

نرم افزار کتیا CATIA چیست؟

نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA شغلی از حوزه مکانیک است و شایستگی انجام تنظیمات محیط های کاری نرم افزار، طراحی در محیط Sketcher ، طراحی در محیط Part design ، طراحی در محیط  Assembly design و تهیه نقشه های اجرایی در محیط Drafting را شامل می شود. این شغل با مشاغل نقشه کش صنعتی و کارشناس طراح در ارتباط است.