65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیتعمیرات موبایلسخت افزار موبایل

دپارتمان موبایل


سخت افزار موبایل

سخت افزار موبایل
آموزشگاه تعمیرات سخت افزار موبایل

دوره آموزش تعمیرات موبایل دوره ای دو ماهه تحت استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که به صورت تئوری و عملی در آموزشگاه تعمیر موبایل برگزار می شود.

طی دوره آموزش تعمیر موبایل و در آموزش سخت افزار موبایل، مبانی الکترونیک مبانی مخابرات، قطعه شناسی، عیب یابی، کار با تجهیزات، تعویض قطعات و نقشه خوانی در آموزشگاه تعمیر موبایل آموزش داده می شود.

اگر چه این دوره مخصوص تعمیرات سخت افزار موبایل است اما دپارتمان موبایل در آموزشگاه تعمیرات موبایل پیشرو رایانه شهریار جهت توانمند سازی کارآموزان محترم، طی این دوره فلش کردن و موارد نرم افزاری تعمیرات موبایل مربوط به گوشی های مختلف را نیز آموزش می دهد. 

در پایان این دوره جهت برگزاری آزمون تئوری و عملی به سازمان معرفی شده و در صورت قبولی در این آزمون، به کارآموزان گواهینامه مهارت بین المللی در دوره آموزشی تعمیرات سخت افزار موبایل اعطا می شود که جهت دریافت جواز کسب از اتحادیه و نیز دریافت وام الزامی است.