65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیگردشگری گردشگري محلی

دپارتمان گردشگری


گردشگري محلی

 گردشگري محلی

راهنماي محلی گردشگري

راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. در دوره آموزش راهنمای محلی گردشگری کارآموزان با شناخت ویژگیهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی استان محل سکونت خود، الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا می کنند. و می توانند راهنمای گردشگری بومی و محلی حرفه ای برای این نوع از گردشگران ایرانی یا خارجی شوند.

سرفصل و استاندارد آموزش تور لیدر محلی بومی :

تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی بومی Domestic Tourism Tour Operator
- تعریف راهنما
- انواع راهنماهای شاغل در کشور
- ویژگیهای راهنمای محلی بومی
- وظایف راهنمای محلی بومی
- آماده سازی عملی راهنمایان بومی
- تقسیم وظایف راهنمایان
- رعایت اخلاق حرفه ای


تبیین جاذبه های فرهنگی ایران Iran Cultural Attractions
- تعریف فرهنگ و انواع خرده فرهنگ در محل
- فرهنگ های ملموس و ناملموس محلی
- غذاهای بومی شهرستان
- جشن ها و آداب و رسوم شهرستان
- بکارگیری جاذبه های فرهنگی در جذب گردشگران بومی
- بررسی تاثیر فرهنگ در معماری، پوشش ، معیشت، خوراک و گویش بومی
- اجرای تورهای فرهنگی بومی
- رعایت بهداشت در استفاده از غذاهای محلی و بومی
- توجه به کمترین آسیب به محیط در هنگام اجرای تورهای فرهنگی


تبیین جاذبه های تاریخی ایران Iran Historical Attractions
- تاریخ و سرگذشت شهرستان
- جاذبه های معماری بومی
- بررسی دوران های تاریخی محلی
- بررسی مصالح و شیوه های معماری بومی
- بررسی جاذبه های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام
- اجرای تور آموزشی در محیط تاریخی و معماری
- رعایت ایمنی در اجرای تورهای تاریخی و معماری


تبیین جاذبه های طبیعی ایران Iran Natural Attractions
- انواع جاذبه های طبیعی بومی
- نقش اقلیم و محیط جغرافیایی در ایجاد جاذبه های طبیعی
- پتانسیل های بالقوه و بالفعل طبیعت بومی
- اجرای تورهای طبیعت گردی بومی به محیط های جاذب گردشگری
- بررسی عملکرد اقلیم در ایجاد لندفرم و تغییرات جغرافیایی
- رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای تورهای طبیعت گردی
- رعایت ایمنی و بهداشت در زمان اجرای تور طبیعت گردی محلی بومی
- جلوگیری از تخریب محیط های بکر و دست نخورده بومی - محلی