آموزش راهنمای عمومی گردشگری- دوره آموزش راهنمای عمومی گردشگری+ مدرک فنی - پیشرو رایانه pishro-computer.com
65221138 - 65266959 - 09122610233
شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیگردشگریگردشگری عمومی

دپارتمان گردشگری


گردشگری عمومی

گردشگری عمومی


راهنمای عمومی گردشگری 

راهنمای عمومی گردشگری کسی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه بهداشت سفر داشته باشد. گردشگری عمومی پیشنیاز دوره های گردشگری است.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای عمومی گردشگری

- کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری

- تعاریف و مفاهیم گردشگری
- انواع گردشگری و گردشگران
- انواع جاذبه های گردشگری Tourist attractions in Iran
- محصولات صنعت گردشگری
- بررسی انواع اقامتگاه ها و تاثیر آن در صنعت گردشگری Resorts in the tourism industry
- کاربرد انواع روش های حمل و نقل در صنعت گردشگری Transports methods in the tourism industry
- مقایسه انواع جاذبه های گردشگری Types of tourist attractions
- تطمیع نیازهای روانی و فرهنگی گردشگران Psychological and cultural needs of tourists
- حفظ سلامت جسمی گردشگران Physical health of tourists
- حفاظت از انواع جاذبه های گردشگری Protecting Tourist Attractions
بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران Geographic features of Iran
- تعاریف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایران
- روش مسیریابی در تورهای گردشگری Routing for Tourist
- معرفی جاذبه های گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی
- شناسایی محورهای گردشگری ایران
- مقاصد گردشگری تابستانه و زمستانه
- بکارگیری نقشه راه ها و تقسیمات سیاسی
- اولویت بندی جاذبه ها بر اساس زمان و مکان
- طراحی محورها و مسیرهای گردشگری
- لزوم توجه به علایم و نشانه های طبیعی
- عدم آلودگی زیست محیطی مناطق جغرافیایی مورد بازدید
بررسی ویژگی های تاریخی ایران Historical Features of Iran
- تقسیم بندی دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران History of Iran
- تقسیم بندی تمدن های پیش از تاریخ ایران Prehistory of Iran
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران تاریخی قبل از اسلام Timeline of Major Events in the History of Persia
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران آغازین اسلامی (از صدر اسلام تا دوره سلجوقیان)
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران میانه اسلامی (از حمله مغول تا آغاز دوره صفویان)
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران متاخر اسلامی (از دوران صفویان تا دوره معاصر ایران)
- بازدید از سکونت گاه ها و جاذبه های پیش از تاریخ ایران Iranian Tourism Attractions
- بازدید از جاذبه های تاریخی و اسلامی
- تجزیه و تحلیل ادوار مختلف تاریخی ایران
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معرفی درست آثار تاریخی
- توجه به ظرفیت تحمل بازدید از جاذبه های تاریخی Historical places in Iran
- مراقبت و حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی Historical monuments in Iran
بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی Cultural Features of Iran
- تعاریف مردم شناسی و جایگاه آن در صنعت گردشگری Anthropology and Tourism Industry
- شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با تمدن Culture and Civilization
- بررسی آداب، رسوم وسنن قومیت های مختلف ایران
- بازدید از اقوام مختلف ایران Ethnicities in Iran
- تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام ایرانی Iranian customs
- احترام به حقوق اقوام در برگزاری تورهای گردشگری
- محافظت از گردشگران در محیط های دور از شرایط شهری Protecting Tourists in Iran
- توجه به محیط طبیعی زندگی عشایری و قومی در برگزاری تورهای گردشگری
بررسی روحیات ملل The Spirit of the Nation
- بررسی روحیات ملل اقوام آسیایی Asian people
- بررسی روحیات ملل اقوام آفریقایی African people
- بررسی روحیات ملل اقوام آمریکایی American people
- بررسی روحیات ملل اقوام اروپایی European people
- بررسی روحیات ملل اقوام شرق آسیا و اقیانوسیه
- تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل مختلف
- بکارگیری روحیات ملل در برنامه ریزی سفر
- مقایسه تطبیقی روحیات ملل مختلف
- احترام به فرهنگ ملل مختلف
بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری Iranian handcraft
- تعاریف و مفاهیم صنایع دستی
- تاریخچه صنایع دستی ایران
- انواع صنایع دستی در مناطق مختلف
- بکارگیری صنایع دستی در راستای اعتلای فرهنگی
- استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی
- کاربرد صنایع دستی در جذب گردشگران Handicrafts in attracting tourists
- بازدید از مراکز تهیه و تولید صنایع دستی
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در آشنا نمودن بازدید کنندگان با صنایع دستی ایران
- رعایت ایمنی در کارگاه های صنایع دستی
- استفاده از مواد و مصالح طبیعی و ارگانیک در ساختار صنایع دستی
بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری Iran architecture history
- تعاریف معماری Architecture Definition
- سبک های مختلف معماری در ایران قبل از اسلام architecture styles in iran
- سبک های مختلف معماری در ایران بعد از اسلام
- معرفی معماری شاخص جهان Global architecture
- بازدید از جاذبه های معماری قبل از اسلام
- بازدید از جاذبه های معماری بعد از اسلام
- تجزیه و تحلیل سبک های معماری ایران و جهان Iranian and world architectural styles
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بازدید از جاذبه های معماری
- رعایت اصول بهداشتی در بازدید از جاذبه های معماری
- مراقبت و حفاظت از جاذبه های معماری
آموزش فن بیان و آیین سخنوری Rhetorical and Lecture method
- تعریف فن بیان و ضرورت آن در گردشگری
- خواص صدا، مکانیزم و تاثیر آن در فن بیان
- بهداشت بیان
- تلفظ صحیح
- مدیریت استرس در سخنرانی ها
- کارکرد فن بیان در گردشگری Rhetorical in Tourism
- تمرین های تنفس
- تمرینات عضلات و اندام های گفتار (گلو، حنجره، حفره، دهان، زبان)
- داشتن قدرت انتقال مطالب توسط راهنمای عمومی گردشگری
- ایجاد امنیت روانی در بازدیدکنندگان جهت درک صحیح مطالب ارائه شده
آموزش الگوهای رفتاری بین المللی International patterns of behavior
- شیوه های رفتاری مهمان Behavior with tourism
- شیوه های رفتاری میزبان
- شیوه های رفتاری کارگزاران
- شیوه های رفتاری بالادست و پایین دست
- تمرین روش های رفتاری مهمان به صورت کارگاهی
- تمرین روش های رفتاری میزبان به صورت کارگاهی
- رعایت اصول مهمان نوازی Hospitality
- رعایت احترامات به گردشگران ورودی به کشور Tourist behavior definition
- رعایت اصول ایمنی در پذیرایی و مهمان نوازی Catering and Hospitality
قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری The rules of the tourism industry
- نظام حکومتی و مصوبات قانون سیاست گذاری و ساختاری صنعت گردشگری
- قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و شرایط بازدید از جاذبه های مختلف
- مصوبات قانونی حاکم بر تاسیس و فعالیت موسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با صنعت گردشگری
- قوانین و مقررات ورود و خروج و اقامت گزارشگران
- تفکیک قوانین مقررات ورود و خروج گزارشگران
- تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مرتب با حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی
- تجزیه و تحلیل حقوق گردشگران داخلی و بین المللی
- رعایت کلیه قوانین و مقررات در برگزاری صحیح تورها
- جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی برای گردشگران
- رعایت کلیه اصول بهداشتی در برگزاری تورهای گردشگری
- توجه به محیط زیست در تاسیس دفاتر خدمات گردشگری
- توجه به قوانین ورود و خروج گردشگران در حفظ و حراست از محیط زیست
بررسی مذاهب گوناگون Various religions in the world
- مذاهب ملل شرقی (هندو، سیک، بودا، شیتو، کنفسیوس) Various religions in India
- مذاهب ایران باستان (رزوانسیم، میترایسیم، زرتشت، مانوی، مزدک) Major religions in Iran
- معرفی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت Islam and Christianity and Judaism differences
- مقایسه تطبیقی مذاهب شرقی
- تجزیه و تحلیل مذهاب ایران باستان
- بازدید از اماکن مقدس مذهبی Holy places
- رعایت اصول حرفه ای در ورود و خروج به اماکن مذهبی
- رعایت اصول بهداشتی افراد در اماکن مذهبی
- حفاظت از اماکن مذهبی در جهت جلوگیری از تخریب و ایجاد بد منظری آنها
سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری Planning and implementation of Travel and Tours
- انتخاب روش های مناسب برای برنامه ریزی مکانی و زمانی سفر Tours and Travels
- روش های هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر Tours and travels packages
- آماده سازی برنامه تورهای یک روزه One Day Tours
- آماده سازی برنامه تورهای چند روزه Several Days Tours in Iran
- تجزیه و تحلیل هزینه ها و قیمت گذاری تور
- رعایت اصول حرفه ای در برنامه ریزی و اجرای صحیح تور Tourism Implementation Plan
- اجرای تور در مناسب ترین شرایط از لحاظ بهداشت و ایمنی
- کاهش المان های آسیب رسان به کیفیت تور
- رعایت اصول لازم در برگزاری تور به منظور کاهش خطرات زیست محیطی
- شناخت سفر و انواع گردشگری
- جاذبه های گردشگری
- صنایع دستی استانهای ایران
- واژگان تخصصی گردشگری
- ضرب المثلهای انگلیسی
- شناخت آداب و رسوم و سنن
- شناخت روحیات ملل
- شناخت ویژگیهای تاریخی ایران
- جغرافیای ایران و گردشگری
- شناخت معماری ایران
- سخنوری و فن بیان
- الگوهای رفتاری بین المللی
- فناوری اطلاعات
- قوانین و مقررات گردشگری
- شناخت مذاهب گوناگون
- کمکهای اولیه و بهداشت سفر
- فنون اجرای تورآکادمی آموزشی پیشرو با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

درباره آکادمی آموزشی پیشرو

آکادمی آموزشی پیشرو از برترین آموزشگاه های تخصصی در رشته های تعمیرات موبایل، کامپیوتر پایه، برنامه نویسی، طراحی وب سایت، گرافیک، طراحی سه بعدی، عکاسی و هنرهای تجسمی، حسابداری، گردشگری، خدمات آموزشی و هوش مصنوعی، در غرب استان تهران شناخته شده است.که تاکنون این افتخار را داشته است که کارجویان و کارآموزان زیادی را به بازار کار ایران معرفی نماید. اگر شما هم تمایل دارید دوره های آموزشی حرفه ای، تخصصی و ویژه بازار کار در دنیای کسب و کار، یا آموزش های علمی، آکادمیک یا هنری را طی کنید، با ما تماس بگیرید.

شما با گذراندن دوره ها و دریافت مدرک معتبر، می توانید به سادگی وارد بازار کار شوید.

ما همواره و حتی سال ها پس از پایان دوره دانشجویانمان، در کنار آنها هستیم و راهنمایی های لازم را به صورت رایگان انجام خواهیم داد.

آدرس آکادمی آموزشی و ساعات کار:

شهریار خیابان ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا طبقه اول


ساعت ثبت نام آموزشگاه :

همه روزه از ساعت 14 الی 20


شماره تماس آکادمی آموزشی:
65221138 - 65266959 - 09122610233
ایمیل آکادمی آموزشی

info@pishro-computer.com


پروتنه تاسیس آموزشگاه پیشرو رایانه نماد اعتماد الکترونیکی Sample image
آکادمی آموزشی پیشرو را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
© مجتمع آموزشی پیشرو رایانه  1385 - 1400