65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیگردشگریگردشگری عمومی

دپارتمان گردشگری


گردشگری عمومی

گردشگری عمومی

راهنمای عمومی گردشگری کسی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه بهداشت سفر داشته باشد. گردشگری عمومی پیشنیاز دوره های گردشگری است.اطلاعات بیشتر ..
سرفصل های آموزش مهارت راهنمای عمومی گردشگری:

کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری Fundamentals of the Travel & Tourism Industry
- تعاریف و مفاهیم گردشگری
- انواع گردشگری و گردشگران
- انواع جاذبه های گردشگری Tourist attractions in Iran
- محصولات صنعت گردشگری
- بررسی انواع اقامتگاه ها و تاثیر آن در صنعت گردشگری Resorts in the tourism industry
- کاربرد انواع روش های حمل و نقل در صنعت گردشگری Transports methods in the tourism industry
- مقایسه انواع جاذبه های گردشگری Types of tourist attractions
- تطمیع نیازهای روانی و فرهنگی گردشگران Psychological and cultural needs of tourists
- حفظ سلامت جسمی گردشگران Physical health of tourists
- حفاظت از انواع جاذبه های گردشگری Protecting Tourist Attractions


بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران Geographic features of Iran
- تعاریف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایران
- روش مسیریابی در تورهای گردشگری Routing for Tourist
- معرفی جاذبه های گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی
- شناسایی محورهای گردشگری ایران
- مقاصد گردشگری تابستانه و زمستانه
- بکارگیری نقشه راه ها و تقسیمات سیاسی
- اولویت بندی جاذبه ها بر اساس زمان و مکان
- طراحی محورها و مسیرهای گردشگری
- لزوم توجه به علایم و نشانه های طبیعی
- عدم آلودگی زیست محیطی مناطق جغرافیایی مورد بازدید


بررسی ویژگی های تاریخی ایران Historical Features of Iran
- تقسیم بندی دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران History of Iran
- تقسیم بندی تمدن های پیش از تاریخ ایران Prehistory of Iran
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران تاریخی قبل از اسلام Timeline of Major Events in the History of Persia
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران آغازین اسلامی (از صدر اسلام تا دوره سلجوقیان)
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران میانه اسلامی (از حمله مغول تا آغاز دوره صفویان)
- رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران متاخر اسلامی (از دوران صفویان تا دوره معاصر ایران)
- بازدید از سکونت گاه ها و جاذبه های پیش از تاریخ ایران Iranian Tourism Attractions
- بازدید از جاذبه های تاریخی و اسلامی
- تجزیه و تحلیل ادوار مختلف تاریخی ایران
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معرفی درست آثار تاریخی
- توجه به ظرفیت تحمل بازدید از جاذبه های تاریخی Historical places in Iran
- مراقبت و حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی Historical monuments in Iran


بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی Cultural Features of Iran
- تعاریف مردم شناسی و جایگاه آن در صنعت گردشگری Anthropology and Tourism Industry
- شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با تمدن Culture and Civilization
- بررسی آداب، رسوم وسنن قومیت های مختلف ایران
- بازدید از اقوام مختلف ایران Ethnicities in Iran
- تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام ایرانی Iranian customs
- احترام به حقوق اقوام در برگزاری تورهای گردشگری
- محافظت از گردشگران در محیط های دور از شرایط شهری Protecting Tourists in Iran
- توجه به محیط طبیعی زندگی عشایری و قومی در برگزاری تورهای گردشگری


بررسی روحیات ملل The Spirit of the Nation
- بررسی روحیات ملل اقوام آسیایی Asian people
- بررسی روحیات ملل اقوام آفریقایی African people
- بررسی روحیات ملل اقوام آمریکایی American people
- بررسی روحیات ملل اقوام اروپایی European people
- بررسی روحیات ملل اقوام شرق آسیا و اقیانوسیه
- تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل مختلف
- بکارگیری روحیات ملل در برنامه ریزی سفر
- مقایسه تطبیقی روحیات ملل مختلف
- احترام به فرهنگ ملل مختلف


بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری Iranian handcraft
- تعاریف و مفاهیم صنایع دستی
- تاریخچه صنایع دستی ایران
- انواع صنایع دستی در مناطق مختلف
- بکارگیری صنایع دستی در راستای اعتلای فرهنگی
- استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی
- کاربرد صنایع دستی در جذب گردشگران Handicrafts in attracting tourists
- بازدید از مراکز تهیه و تولید صنایع دستی
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در آشنا نمودن بازدید کنندگان با صنایع دستی ایران
- رعایت ایمنی در کارگاه های صنایع دستی
- استفاده از مواد و مصالح طبیعی و ارگانیک در ساختار صنایع دستی


بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری Iran architecture history
- تعاریف معماری Architecture Definition
- سبک های مختلف معماری در ایران قبل از اسلام architecture styles in iran
- سبک های مختلف معماری در ایران بعد از اسلام
- معرفی معماری شاخص جهان Global architecture
- بازدید از جاذبه های معماری قبل از اسلام
- بازدید از جاذبه های معماری بعد از اسلام
- تجزیه و تحلیل سبک های معماری ایران و جهان Iranian and world architectural styles
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بازدید از جاذبه های معماری
- رعایت اصول بهداشتی در بازدید از جاذبه های معماری
- مراقبت و حفاظت از جاذبه های معماری


آموزش فن بیان و آیین سخنوری Rhetorical and Lecture method
- تعریف فن بیان و ضرورت آن در گردشگری
- خواص صدا، مکانیزم و تاثیر آن در فن بیان
- بهداشت بیان
- تلفظ صحیح
- مدیریت استرس در سخنرانی ها
- کارکرد فن بیان در گردشگری Rhetorical in Tourism
- تمرین های تنفس
- تمرینات عضلات و اندام های گفتار (گلو، حنجره، حفره، دهان، زبان)
- داشتن قدرت انتقال مطالب توسط راهنمای عمومی گردشگری
- ایجاد امنیت روانی در بازدیدکنندگان جهت درک صحیح مطالب ارائه شده


آموزش الگوهای رفتاری بین المللی International patterns of behavior
- شیوه های رفتاری مهمان Behavior with tourism
- شیوه های رفتاری میزبان
- شیوه های رفتاری کارگزاران
- شیوه های رفتاری بالادست و پایین دست
- تمرین روش های رفتاری مهمان به صورت کارگاهی
- تمرین روش های رفتاری میزبان به صورت کارگاهی
- رعایت اصول مهمان نوازی Hospitality
- رعایت احترامات به گردشگران ورودی به کشور Tourist behavior definition
- رعایت اصول ایمنی در پذیرایی و مهمان نوازی Catering and Hospitality


قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری The rules of the tourism industry
- نظام حکومتی و مصوبات قانون سیاست گذاری و ساختاری صنعت گردشگری
- قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و شرایط بازدید از جاذبه های مختلف
- مصوبات قانونی حاکم بر تاسیس و فعالیت موسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با صنعت گردشگری
- قوانین و مقررات ورود و خروج و اقامت گزارشگران
- تفکیک قوانین مقررات ورود و خروج گزارشگران
- تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مرتب با حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی
- تجزیه و تحلیل حقوق گردشگران داخلی و بین المللی
- رعایت کلیه قوانین و مقررات در برگزاری صحیح تورها
- جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی برای گردشگران
- رعایت کلیه اصول بهداشتی در برگزاری تورهای گردشگری
- توجه به محیط زیست در تاسیس دفاتر خدمات گردشگری
- توجه به قوانین ورود و خروج گردشگران در حفظ و حراست از محیط زیست


بررسی مذاهب گوناگون Various religions in the world
- مذاهب ملل شرقی (هندو، سیک، بودا، شیتو، کنفسیوس) Various religions in India
- مذاهب ایران باستان (رزوانسیم، میترایسیم، زرتشت، مانوی، مزدک) Major religions in Iran
- معرفی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت Islam and Christianity and Judaism differences
- مقایسه تطبیقی مذاهب شرقی
- تجزیه و تحلیل مذهاب ایران باستان
- بازدید از اماکن مقدس مذهبی Holy places
- رعایت اصول حرفه ای در ورود و خروج به اماکن مذهبی
- رعایت اصول بهداشتی افراد در اماکن مذهبی
- حفاظت از اماکن مذهبی در جهت جلوگیری از تخریب و ایجاد بد منظری آنها


سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری Planning and implementation of Travel and Tours
- انتخاب روش های مناسب برای برنامه ریزی مکانی و زمانی سفر Tours and Travels
- روش های هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر Tours and travels packages
- آماده سازی برنامه تورهای یک روزه One Day Tours
- آماده سازی برنامه تورهای چند روزه Several Days Tours in Iran
- تجزیه و تحلیل هزینه ها و قیمت گذاری تور
- رعایت اصول حرفه ای در برنامه ریزی و اجرای صحیح تور Tourism Implementation Plan
- اجرای تور در مناسب ترین شرایط از لحاظ بهداشت و ایمنی
- کاهش المان های آسیب رسان به کیفیت تور
- رعایت اصول لازم در برگزاری تور به منظور کاهش خطرات زیست محیطی


- شناخت سفر و انواع گردشگری
- جاذبه های گردشگری
- صنایع دستی استانهای ایران
- واژگان تخصصی گردشگری
- ضرب المثلهای انگلیسی
- شناخت آداب و رسوم و سنن
- شناخت روحیات ملل
- شناخت ویژگیهای تاریخی ایران
- جغرافیای ایران و گردشگری
- شناخت معماری ایران
- سخنوری و فن بیان
- الگوهای رفتاری بین المللی
- فناوری اطلاعات
- قوانین و مقررات گردشگری
- شناخت مذاهب گوناگون
- کمکهای اولیه و بهداشت سفر
- فنون اجرای تور