65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلینقاشی حرفه ایطراحی حرفه ای

دپارتمان نقاشی


طراحی حرفه ای

طراحی حرفه ای

طراحی حرفه ای چیست؟

به گفته هنرمندان بزرگ هرکس خواهان ورود به عرصه هنرهای تجسمی و نقاشی میباشد باید ابتدا طراحی را فرا گیرد. تمامی نقاشان و هنرمندان موفق و بزرگ این مسیر را با طراحی آغاز نموده اند، حتی در مکاتب جدید و هنر مدرن با توجه به گرایش فراوانی که خلاقیت در طراحی میشود و نیاز به فراگیری آن،همچنان به شدت مورد توجه قراردارد.