65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا

صفحه اصلیدیپلم کاردانشتعمیر تلفن همراه

دپارتمان دیپلم کاردانش


تعمیر تلفن همراه

تعمیر تلفن همراه

تعمیر تلفن رومیزی و همراه