65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیهوش مصنوعیشبکه های عصبی

شبکه های عصبی


شبکه های عصبی

شبکه های عصبی
شبکه های عصبی