65221138 - 65266959 - 09122610233
آکادمی پیشرو - شهریار خ ولیعصر بعد از بانک کشاورزی انتهای بن بست گلپونه مجتمع تیبا - ثبت نام: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 19

صفحه اصلیهوش مصنوعیبازشناسی الگو

بازشناسی الگو


بازشناسی الگو

بازشناسی الگو
بازشناسی الگو